Et fullsyklus landbasert produksjonsanlegg ved Sunnmøralpene

Landbasert produksjon gir oss full kontroll på miljøforholdene, og fra Barstadvika kan vilevere rogn til oppdrettere over hele verden - hele året! Her lever stamfisken vår hele livssyklusen sin, fra rogn til rogn, i et høyteknologisk anlegg med et svært høyt biosikkerhetsnivå. I Barstadvik utnytter vi også de helt spesielle geologiske særtrekkene i området, med avsetninger av silt, sand og grus som har bygget seg opp etter den siste istida. Slik har vi et naturlig renseanlegg og tilgang til både marint og ferskt grunnvann, som hentes opp fra dype brønner. Her skal det produseres ca. 80 millioner lakserogn årlig for eksport. Her produseres det ca. 80 millioner lakserogn årlig for eksport


Kontaktinformasjon

  • Driftsleder
    Frode Sætre
  • Telefonnummer
    +47 476 60 994
  • Besøksadresse
    Sjøbakkane 17, 6174 Barstadvik