Øyvind har lang erfaring fra revisjon og rådgivning innen økonomi og virksomhetsstyring fra Ernst & Young, samt fem års erfaring fra Norwegian Air Shuttle. Her var han Head of Business Controlling før han i 2018 flyttet til Trondheim med familien og tok en stilling som økonomisjef i Melhus Bil.

I stillingen som CFO i AquaGen AS vil Øyvind ha overordnet ansvar for økonomifunksjonen i selskapet samt være sentral for selskapets strategiarbeid og forretningsutvikling. Øyvind vil ha kontor på Pirsenteret i Trondheim, og rollen inngår i selskapets ledergruppe. AquaGen ser frem til å få en erfaren leder for selskapets økonomiavdeling og en kompetent forretningsanalytiker i en av selskapets nøkkelposisjoner.

Roger Oddebug slutter som finansdirektør i AquaGen etter sju år i selskapet og starter i et annet selskap fra 1. oktober. Roger har hatt en sentral og viktig rolle for AquaGen i den tiden han har vært i selskapet, og AquaGen ønsker ham lykke til i sin nye rolle.

2020-09-14-ny-cfo-i-aquagen_bilde-624x499.jpeg
Øyvind Lauvbakk