Viktig balanse fra vitenskap til matfat 

Solid forankret i verdens eldste avlsprogram søker vi hele tiden kunnskap og sørger for at forskningen vår legger til rette for et velbalansert og bærekraftig havbruk for fisk, miljø og mennesker. Nøkkelen til å nå mange av våre bærekraftmål ligger nettopp i havet. Vi jobber kontinuerlig og metodisk for å sikre at det genetiske startmaterialet vi utvikler på den norske laksen bidrar til et havbruk som er optimalt for både fisk, miljø og mennesker.

AquaGen_Hemne-Sjø_BR19191.jpg
Vår robuste stamfisk for atlantisk laks

  

I de skjøre lakseeggene ligger råsterk genetikk 

Sterk rogn kommer fra sterk stamfisk. Med et storskala avlsprogram med 1000 laksefamilier, overvåker vi mer enn 20 viktige egenskaper hos stamfisken vår, og sørger for god ytelse gjennom hele produksjonen fra levert rogn til matfisk. For å selektere ut en høypresterende og robust fisk benytter vi genomisk seleksjon, en presis metode som sikrer større avlsmessig fremgang enn tradisjonelle seleksjonsmetoder, altså rent avl.

Den aller beste stamfisken velges ut gjennom et sett med 70.000 genmarkører (SNPs) som er spesialtilpasset laksepopulasjonen vår, slik at vi får høyest mulig prestasjon på egenskapene som er definert i avlsmålene våre. Presise metoder for beregning av genomisk slektskap og genomiske avlsverdier gir høy grad av sikkerhet i avlsarbeidet vårt.

Forankret i veldokumentert forskning resulterer dette i et genetisk startmateriale som gir en matfisk av aller ypperste kvalitet. Gjennom produksjonssyklusen tåler den godt å bli håndtert, den har en god hjertehelse og den er sykdomsresistent mot de vanligste virussykdommene IPN, PD, HSMB og CMS. Fisken vokser også godt, som resulterer i kortere produksjonstid. 

AquqGen_Steigen_BERRE__BRE2257.jpg
AquaGen-rogna

Optimalisert for sjøbasert eller landbasert produksjon 

Basert på miljøet laksen skal vokse opp i, har vi optimalisert genetikken i tre prestasjonsgrupper. Hver rognbatch er veldokumentert og har full sporbarhet:

2021_2022_AquaGen_Atlantisk_laks8.jpg

 

Les mer på våre produktsider