Såkorn for livskraft

Rogna vår sikrer et ansvarlig, lønnsomt og bærekraftig oppdrett av atlantisk laks og fjordørret. Produktene våre sørger for god ytelse og vekst hos fisken og oppfyller de strengeste kvalitetskrav til sunn og velsmakende mat.

 

Fra vitenskap til matfat hviler et stort ansvar.

Nøkkelen til å nå mange av FNs bærekraftsmål ligger i havet. Gjennom hele syklusen fra vitenskap til matfat forplikter vi oss til en bærekraftig verdiskaping på den tredelte bunnlinjen; miljø, samfunn og økonomi. God ytelse på én bunnlinje skal ikke gå på bekostning av god ytelse på en annen. ​Gjennom en sikker produksjon og en sikker leveranse sørger vi for at oppdrettere alltid mottar et genetisk startmateriale som er optimalisert for fisk, miljø og mennesker. 

  • advantage

    Avl, forskning og produksjon

  • advantage

    Folkehelse og folkeopplysning

  • advantage

    Levende kystsamfunn

Siste nytt

Vitenskapelig artikkel: THE POWER OF GENETICS

Med den nylig publiserte vitenskapelige artikkelen The Power of Genetics dokumenterer vi effekten av genomisk seleksjon for en mer bærekraftig lakseproduksjon.

Les mer

Ny rognportefølje atlantisk laks

Et sunt, suksessfullt og ansvarlig lakseoppdrett starter med å produsere fisken med de beste genene. Med et solid, genetisk grunnlag hos lakserogna får vi en frisk fisk som er godt beskyttet mot sykdom, som vokser godt og som tilbringer minst mulig tid i merdene.

Les mer

Vi investerer 150 millioner i landbasert stamfiskanlegg

AquaGen har inngått kontrakt med Artec Aqua som totalentreprenør for utbygging av Profunda i Barstadvik i Ørsta kommune.

Les mer

Høy overlevelse mot ny IPN-variant

IPN (infeksiøs pankreasnekrose) er en kjent virussykdom hos laks og regnbueørret som for noen tiår siden forårsaket store tap for norsk oppdrettsnæring. Utbrudd av IPN skjer særlig hos yngel i settefiskfasen, og i en periode etter smoltutsett.

Les mer

Jobbe hos oss?

Hos oss får du oppleve hele den fininnstilte verdikjeden i havbruket - fra avansert genetikk til praktisk produksjon av stamfisk og rogn, som igjen skal videreforedles til matfisk for konsum hos dyktige oppdrettere over hele verden.