Såkorn for livskraft

Rogna vår sikrer et ansvarlig, lønnsomt og bærekraftig oppdrett av atlantisk laks og fjordørret. Produktene våre sørger for god ytelse og vekst hos fisken og oppfyller de strengeste kvalitetskrav til sunn og velsmakende mat.

 

Fra vitenskap til matfat hviler et stort ansvar.

Nøkkelen til å nå mange av FNs bærekraftsmål ligger i havet. Gjennom hele syklusen fra vitenskap til matfat forplikter vi oss til en bærekraftig verdiskaping på den tredelte bunnlinjen; miljø, samfunn og økonomi. God ytelse på én bunnlinje skal ikke gå på bekostning av god ytelse på en annen. ​Gjennom en sikker produksjon og en sikker leveranse sørger vi for at oppdrettere alltid mottar et genetisk startmateriale som er optimalisert for fisk, miljø og mennesker. 

  • advantage

    Avl, forskning og produksjon

  • advantage

    Folkehelse og folkeopplysning

  • advantage

    Levende kystsamfunn

Siste nytt

Keith Drynan blir ny daglig leder for AquaGen Skottland

Keith Drynan (50) starter 01. mai 2023 som ny daglig leder for AquaGen Skottland. Med lang erfaring fra skotsk og internasjonal havbruksnæring bringer Keith med seg verdifull ekspertise i rollen.

Les mer

Hva er klimasporet til et rognkorn?

For første gang har klimasporet for rogn fra oppdrettslaks og -regnbueørret blitt beregnet ved hjelp av livsløpsvurderingsanalyser (LCA-analyser).

Les mer

Laksefilétens rødfarge

Resultatene fra et samarbeidsprosjekt mellom NMBU og AquaGen viser at fiskens genetikk er avgjørende for god innfarging og at flaskehalsen for en rød laksemuskel er tarmen.

Les mer

ILA-virus påvist ved AquaGens anlegg i Steigen

Det er ved rutinemessig prøvetaking under stryking ved landanlegget vårt Bogen i Steigen kommune, påvist ILA-virus i prøve fra én stamfisk. Det er ikke registrert forøket dødelighet eller kliniske symptomer hos fisk i anlegget.

Les mer