Trina kommer fra en jobb som seniorforsker hos AquaGen, og før dette hadde hun lang erfaring med anvendt forskning innen havbruk og marine ressurser, gjennom ulike forsknings- og lederjobber hos SINTEF, BioMar og NTNU. Hun har en doktorgrad i utviklingsbiologi hos fisk fra NTNU og hovedfag i zoologi fra Universitetet i Bergen.

Trina har hele sitt voksne liv vært opptatt av de fantastiske mulighetene som fornybare, biologiske ressurser byr på, og at samfunnet har et stort ansvar for å forvalte disse mulighetene på en klok måte. Hun gleder seg til å bruke erfaringen og kompetansen sin til å utvikle AquaGen sin forpliktelse til samfunnsansvar og bærekraft.

Trina_Falck_Galloway_BRE7748_sh.jpg
Trina Galloway. Foto: BERRE