Historien vår

Den norske koden og det eldste vitenskapelige avlsprogrammet for atlantisk laks og regnbueørret forvaltes av AquaGen AS. Det forplikter. Å ta vare på det unike  utgangspunktet for å skape et sunt og bærekraftig havbruk er et oppdrag vi bærer med stolthet og ansvar.  


Møt menneskene

Hos oss får du oppleve hele den fininnstilte verdikjeden i havbruket - fra avansert genetikk til praktisk produksjon av stamfisk og rogn, som igjen videreforedles til matfisk for konsum hos dyktige oppdrettere over hele verden.

Global virksomhet

Våre høyteknologiske produksjonsanlegg for stamfisk i Norge, Skottland og Chile produserer rogn til produsenter over hele verden som foredler den videre til delikat matfisk og millioner av sunne måltider – hver dag.


Sertifikater

All vår stamfisk og rogn produseres i henhold til anerkjente sertifiserte kvalitetsprosedyrer innen fiskehelse, dyrevelferd og  bærekraft.

 •  

  GLOBAL G.A.P.

  GLOBAL G.A.P. (Global Good Agricultural Practice) er en internasjonal standard som ivaretar krav til matvaresikkerhet, miljøvern, fiskevelferd og helse, samt sikkerhet og velferd for de ansatte (GRASP). Dette er en omfattende standard som sikrer konsumenten at produksjonen er utført etter strengt definerte kriterier.

 • Debio

  Debio er en sertifisering for økologisk akvakultur hvor hensynet til miljø, trivsel og god helse for oppdrettsfisken blir ekstra ivaretatt. Dette innebærer at smittestoffer, parasitter og medisinrester ikke skal påvirke ville organismer. Tettheten av fisk skal ikke forårsake atferd som stress eller finnebiting/skader og fisken skal ha mulighet til å danne stim. Råvarene til fôret er fra økologisk landbruk eller avskjær fra bærekraftig fiske.

 •  

  ISO 9001:2015

  ISO (International Organization for Standardization) 9001 er en standard for kvalitetsledelse. Standarden stiller krav til å identifisere, styre, måle og kontinuerlig forbedre prosesser i bedriften.

 •  

  Code-EFABAR

  European Forum for Farm Animal Breeders (EFFAB) har utarbeidet kodeks for god praksis i dyreavl, inklusive fiskeavl, og reproduksjon (Code-EFABAR). Sertifiseringen sikrer at avlsarbeidet blir drevet i samsvar med anerkjente avlsfaglige og dyreetiske prinsipper.

 •  

   

   

  Erklæring GMO

  AquaGen AS bekrefter at rogn fra våre stamfiskanlegg og fra våre samarbeidspartnere ikke har gjennomgått noen form for genetisk modifikasjon. 


EW GROUP

AquaGen er 100 % eid av EW Group, et familieeid, strategisk holdingselskap med internasjonal virksomhet innenfor avl, genetikk, farmasi og ernæring knyttet til den globale landbruks- og havbruksnæringen. EW Group har 12 500 ansatte fordelt på 160 datterselskaper i mer enn 30 land.