Våre arter

Atlantisk laks

Salmo salar L.

 

Våre lakserogn har en unik genetikk, og fortellingen om laksekoden og utgangspunktet for verdens mest foredlede avlsmateriale starter langt tilbake i tid. Laks som art har eksistert i mer enn 70 millioner år. Laksen er robust og har tilpasset seg store miljøendringer gjennom flere istider. Evnen til å takle slike endringer ligger i genene. Laksens nedarvede genetiske oppskrift - koden for artens unike tilpasningsevne - ble selve bærebjelken da idèen om å sette den i avl ble realisert i 1971. Da ble den norske koden, og vårt avlsprogram, til.
 

Stor fjordørret

Oncorhynchus mykiss

 

Vårt avlsprogram på regnbueørret - også kalt fjordørret - er det eneste i verden som er drevet etter vitenskapelige prinsipper helt siden starten i 1968. Den spenstige fisken er et unikt produkt med en stor tilhengerskare blant forbrukere - både her hjemme og  internasjonalt. Vi produserer nå robust rogn fra stamfiskgenerasjon nummer 17 og i den genetiske utviklingen har vi fokusert på å avle frem egenskaper som gir en ansvarlig og sikker sjøproduksjon av stor, sølvblank og svært delikat fjordørret.

 

Rognkjeks

Cyclopterus lumpus
 

I 2017 gikk vi inn i et samarbeid med Namdal Rensefisk, verdens første avlssenter for rognkjeks. Samarbeidet skal bidra til en langsiktig og bærekraftig håndtering av luseproblemet i norsk lakseoppdrettsnæring. Gjennom AquaGens vitenskapelige og målrettede avlsprogram på rognkjeks - unikt i sitt slag - blir fiskehelsen og velferden til rensefisken optimalisert og tilpasset et liv i laksemerden som førsteklasses lusespiser.

 

  • advantage

    Best på rognkvalitet

  • advantage

    Best på tilvekst

  • advantage

    Best på overlevelse

Sertifikater

All vår stamfisk og rogn produseres i henhold til ISO-sertifiserte 
prosesser og kvalitetsprosedyrer innen fiskehelse, dyrevelferd og  bærekraft. Rogna vår gir god ytelse, god vekst og oppfyller de strengeste kvalitetskrav til sunn og velsmakende mat.