Avlskjempen Gen-innOva®

Vi selekterer for en høypresterende og robust fisk ved hjelp av genomisk seleksjon. Med et storskala balansert avlsprogram bestående av 1000 familier, overvåker vi mer enn 20 egenskaper for å sikre god fremgang på ønskede egenskaper, samtidig som risikoen for uønskede effekter elimineres. 70 000 ulike genmarkører brukes for å velge ut den aller beste stamfisken. Resultatet blir rogn med god ytelse  som oppfyller de strengeste kvalitetskrav til sunn og velsmakende mat.

Tilpasset ulike produksjonsmiljø

Laksens sterke, genetiske utgangspunkt er selve grunnlaget for avlsarbeidet vi gjør. Avl på atlantisk laks utføres på et solid  vitenskapelig grunnlag og lakserogna vi produserer bidrar til en ansvarlig og lønnsom videreforedling ute hos produsentene. 

 

Basert på miljøet laksen skal vokse opp i, har vi optimalisert genetikken i tre prestasjonsgrupper:

Selektert for å prestere

Gjennom den grundige, genomiske selekteringsprosessen sørger vi for at lakseeggene leverer på de viktigste egenskapene og eliminerer uønskede effekter. Dette er en kontinuerlig prosess hvor reslutatet forbedres over tid. Totalt sett ovevåker og optimaliserer vi over 20 egenskaper.

Av disse har vi fire fokusegenskaper: